เมนูอาหาร แบบหมุด

เมนูอาหาร แบบหมุดนอก

รูปเล่มสวยงาม เป็นเล่มแบบปกแข็ง  แข็งแรง ทนทาน ทำได้ทั้งแบบหมุด

นอกและแบบหมุดซ่อนใน เคลือบฟิล์มเงาหรือด้าน สามารถเปลี่ยนและ

แก้ไขเป็นหน้าๆได้ ไม่จำกัดจำนวนในการผลิต

Read More