เมนูกันน้ำแบบแผ่นเดียวหน้า – หลังของร้านฮาลาลโฮม

เมนูกันน้ำแบบแผ่นเดียวหน้า

ขนาด 8 “x 12” โดยใช้วัสดุมีเดียพีวีซีสีขาวงานพิม์พในระบบโฟโต้ เคลือบผิวด้วยยูวีมีความแข็งแรงและสวยงามกันน้ำ

ร้านฮาลาลโฮม

Read More

เมนูพาสวูดแบบแผ่นเดียวสองหน้า

12 “x 15” โดยใช้พาสวูดเป็นแกนงาน กันน้ำและทนต่อการขูดขีดอีกหนึ่ง

นววัตกรรมในการทำเมนูอาหาร

เมนูพาสวูด

Read More