รูปแบบเมนูอาหาร 

  • เมนูเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารที่สามารถดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการจะทำเมนูอาหาร ออกมาให้น่าสนใจเพียงใด แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกสั่งอาหารที่มีรูปภาพแสดงบนเมนูอาหาร เมนูไหน ไม่มีภาพ มักจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไร เพราะฉะนั้นการออกแบบเมนูอาหารจึงมีความสำคัญสำหรับร้านอาหารมาก ช่วยในการตัดสินใจสั่งอาหาร

 

การทำและออกแบบเมนูอาหาร

  • โดยทั่วไปกระดาษที่ใช้ ทำเมนูอาหาร จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ของเจ้าของร้านที่นำไปใช้ แต่หลัก ๆ นั้น จะเน้นไปทางคงทน แข็งแรง กันน้ำได้   ลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ทางร้านออกแบบเมนูอาหารให้ กระดาษที่เหมาะสม แกรม ขึ้นอยู่กับรูปแบบเล่มเมนูที่จะผลิต ( แกรมยิ่งมาก กระดาษยิ่งหนา ) ความยากง่ายขึ้นอยู่กับแบบแต่ละแบบ  มีการเคลือบยูวี ฟิล์มด้าน หรือฟิล์มเงาช่วยไม่ให้รูปภาพซืดจางเร็ว ใช้วัสดุ PVCหรือPET เพิ่มความคงทน แข็งแรง  กันน้ำ  ความหนาของเมนูอาหาร ต้องไม่หนาและไม่บางเกินไป กางออกได้ง่าย

ข้อมูลสำหรับทำเมนูอาหาร

  • เพียงลูกค้ามีรายละเอียดต่างๆที่ใช้ทำเมนูอาหาร เช่น รูปภาพอาหาร รายการอาหาร หมวดหมู่ เมนูแนะนำ เมนูอาหารทานเล่น โลโก้ร้าน ราคาในแต่ละเมนู โทนสีพื้น หรือข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่ลูกค้าอยากนำเสนอส่งข้อมูลมาให้เรา  แต่หากคุณมีไฟล์รายการอาหาร งานที่พร้อมพิมพ์ ระยะเวลาในการจัดทำ ก็จะลดน้อยลง


เมนูอาหาร แบบต่างๆ

  • เมนูแบบแผ่นเดียวหน้าหลัง: รายการอาหารน้อยก็ทำแบบแผ่นเดียวหน้าหล้งได้ เล่มเมนูเคลือบยูวีกันน้ำ หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้าใช้ วัสดุมีเดียทำไส้กลางซึ่งเป็นพลาสติกบางเบา 100% เป็นวัสดุที่กันน้ำได้

 

  • มนูแบบสองพับ 4 หน้า:  ทำได้หลายขนาดตามความต้องการไส้กลางเป็นพีวีซีโฟม ชิ้นงานเคลือบด้วยยูวีเงางามและกันน้ำเมื่อกางออกสามารถตั้งบนโต๊ะอาหารได้เลย

 

  • เมนูแบบสามพับ 6 หน้า:   สำหรับรายการอาหารที่มากขึ้นหรือแบ่งออกประเภทของอาหาร เมนูแบบสามพับสามารถทำขนาดได้ตามความต้องการไส้กลางเป็นพีวีซีโฟม ชิ้นงานเคลือบด้วยยูวีเงางามและกันน้ำ เมื่อกางออกสามารถตั้งบนโต๊ะอาหารได้เลย

 

  • เมนูเล่มแบบปีกผีเสื้อ ปกแข็งและปกอ่อน: สามารถเปิดกางเล่มได้ 180 องศา ได้ความต่อเนื่องของรูปภาพระหว่างหน้าหนึ่งกับหน้าสอง ด้วยการเข้าเล่มในแบบ “ปีกผีเสื้อ”ด้วยวัสดุคุณภาพสูง พีวีซีและ PET ไม่จำกัดจำนวนในการผลิตทั้งในแบบปกแข็งหรือปกอ่อน เราพิมพ์เมนูอาหาร ระบบโฟโต้ บนกระดาษ 250 gm ด้วยเครื่อง Chromela USA เคลือบด้วย ยูวีเงา กันน้ำ

 

  • เมนูแบบหมุด (หมุดนอก, หมุดซ่อน)  รูปเล่มกะทัดรัดสวยงาม สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนหน้าได้ในภายหลัง ไม่จำกัดจำนวนในการผลิต

  • ปกเมนูแบบแฟ้มใส่หมุด:   ข้อดีของเมนูแบบแฟ้มใส่หมุด เราสามารถเปลื่ยนหรือแก้ไขหน้าข้างในได้ เช่น เราสามารถเพิ่มจำนวนหน้าในภายหลังหรือเปลี่ยนหน้าเมนูได้

                                                                                                                                                                                               

วีดีโอเมนูอาหารกันน้ำ