เมนูอาหารแบบเล่ม (ปกแข็ง, ปกอ่อน)

 

เมนูแบบปีกผีเสื้อ

  • เมนูอาหารสามารถเปิดกางได้ 180 องศา แบบปีกของผีเสื้อ
  • รูปทรงสวยงาม
  • ทั้งแบบเมนูแบบปกแข็งหรือปกอ่อนเสามารถกันน้ำได้
  • วัสดุที่ใช้เป็น PVC หรือ PET ขึ้นอยูกับความต้องการของลูกค้า
  • แผ่นฟิล์มเคลือบผิวด้วยระบบโฟโต้บนกระดาษ 250gm ด้วยเครื่อง Chromela USA เคลือบด้วยยูวีเงา 100% ใช้ขวดรองพื้น PET อยู่ระหว่างความดันต่อรอง 0.10 มม. สามารถเปิดอ่านได้ 180 องศา

ตัวอย่างเล่มเมนูแบบปีกผี้เสื้อ