เมนูแบบปีกผีเสื้อ, เมนูภาพสวย, เมนูเปิด 180 องศา, เมนูอาหารภาพต่อเนื่อง, เมนูอาหารปกแข็ง