เมนูแบบสองพับ 4 หน้า และ สามพับ 6 หน้า

รายการอาหารมากหน่อย ก็ทำเมนูอาหารแบบสามพับหกหน้าได้
สามารถทำขนาดได้ตามความต้องการ ไส้กลางเป็น PVC โฟม

ใช้วัสดุกันน้ำในการผลิต ชิ้นงานเคลือบด้วยยูวีเงางามและกันน้ำ

เมื่อกางออกสามารถตั้งบนโต๊ะอาหารได้เลย

Two fold , and Three fold Menu ( 4 pages , and 6 pages)

Can be done as customized size

Insert with 1 mm. PVC media , the menu can show vertically  on table.

UV coated for water proof , and glossy aspect

เมนูแบบสองพับ

เมนูแบบสองพับ 4 หน้า

เมนูแบบสองพับ

เมนูแบบสองพับ 4 หน้า

เมนูแบบสามพับ

เมนูแบบสามพับ 6 หน้า

เมนูแบบสามพับ

เมนูแบบสามพับ 6 หน้า