เมนูแบบสองพับ 4 หน้า และ สามพับ 6 หน้า

Two fold , and Three fold Menu ( 4 pages , and 6 pages)

 

  • เหมาะสำหรับร้านอาหารที่มีเมนูเยอะหลากหลายเมนู
  • สามารถทำขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • วัสดุตรงกลางเป็น PVC 
  • ใช้วัสดุกันน้ำในการผลิต ชิ้นงานเคลือบด้วยยูวีซึ่งเงางามและกันน้ำ
  • เมื่อกางออกสามารถตั้งบนโต๊ะอาหารได้เลย

 

  • Two fold , and Three fold Menu ( 4 pages , and 6 pages)
  • Can be done as customized size
  • Insert with 1 mm. PVC media
  • The menu can show vertically  on table.
  • UV coated for water proof , and glossy aspect

เมนูแบบสองพับ

เมนูแบบสองพับ 4 หน้า

เมนูแบบสองพับ

เมนูแบบสองพับ 4 หน้า

เมนูแบบสามพับ

เมนูแบบสามพับ 6 หน้า

เมนูแบบสามพับ

เมนูแบบสามพับ 6 หน้า