เมนูแบบแฟ้มปกแข็งใส่หมุด  (Menu cover with screws)

 

  • เมนูแฟ้มปกแข็ง  ใส่หมุดกลางเล่ม สามารถเปลี่ยนหน้าได้
  • โลโก้พิมพ์ทอง หรือพิมพ์เงิน (สั่งทำที่จำนวน 30 เล่มขึ้นไป)
  • วัสดุเคลือบผิวเงาหรือด้านลูกค้าวสามารถเลือกได้ 
  • สามารถทำขนาดได้ตามที่ต้องการ

 

  • Menu cover with screws,inner pages 
  • Stamp Gold or Silver ( Minimum 30 pcs.)
  • Glossy coating or matte laminated
  • Size Customized up to order