– เมนูแบบซองพลาสติกใส ปกหนัง หน้าปกปั๊มโลโก้ร้าน 

ซองพลาสติกด้านในเป็นพลาสติกอย่่างหนา เย็บเก็บขอบอย่างดี 

ขนาด A4 สามารถใส่ได้ทั้งหมด 12 หน้า  สามารถปรับเปลี่ยนหน้าของเมนูได้ตลอด 

 

 

 – เมนูแบบซองพลาสติกใส 

ซองพลาสติกด้านในเป็นพลาสติกอย่่างหนา เย็บเก็บขอบอย่างดี 

ขนาด A4 สามารถใส่ได้ทั้งหมด 12 หน้า  สามารถปรับเปลี่ยนของเมนูได้ตลอด