เมนูอาหารปกหนัง สำเร็จรูป ด้านในเป็นซองพลาสติกใส หรือแบบซองพลาสติกใสไม่มีปก

เมนูอาหารปกหนังสำเร็จรูป ด้านในเป็นซองพลาสติกใสหนาเย็บเก็บขอบด้วยหนัง ปกหนัง ซองพลาสติกใสแบบสำเร็จรูป ใส่เมนูอาหาร 6, 10 ซอง ซองใส่เมนูอาหารแบบพลาสติกใส หนาพิเศษ ปกหนัง เก็บขอบด้วยหนัง เย็บอย่างปราณีต ปรับเปลี่ยนง่าย คงทนแข็งแรง กันน้ำ ใช้งานได้ยาวนาน แบบ 6 ซองซื้อ 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 740.-ซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป ราคาชิ้นละ 600.- แบบ 10 ซองซื้อ 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 900.-ซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป ราคาชิ้นละ 720.- แบบซองพลาสติกใสใส่เมนูอาหาร 2,6,10 ซอง ขนาดใส่งาน A4 ซองพลาสติกใส แบบ 2,6,10 ซอง ซองขนาดใส่งาน A4 ซองใส่เมนูอาหารแบบพลาสติกใสหนาพิศษ เก็บขอบด้วยหนัง เย็บอย่างปราณีต ปรับเปลี่ยนง่าย คงทนแข็งแรง … Continue reading เมนูอาหารปกหนัง สำเร็จรูป ด้านในเป็นซองพลาสติกใส หรือแบบซองพลาสติกใสไม่มีปก