fbpx

Archive 20 January 2020

ซองพลาสติกใส ใส่เมนูอาหาร ปกหนัง

ซองพลาสติกใส ใส่เมนูอาหาร ปกหนัง

แบบ 6,10 ซอง ขนาดใส่งาน A4

ซองใส่เมนูอาหารแบบพลาสติกใส หนาพิเศษ ปกหนัง เก็บขอบด้วยหนัง เย็บอย่างปราณีต ปรับเปลี่ยนง่าย คงทนแข็งแรง กันน้ำ ใช้งานได้ยาวนาน

แบบ 6 ซอง
ซื้อ 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 740.-
ซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป ราคาชิ้นละ 600.-

แบบ 10 ซอง
ซื้อ 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 900.-
ซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป ราคาชิ้นละ 720.-

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,
085-890-7500 


ซองใส ใส่เมนูอาหาร ปกหนัง

ขนาดใส่งาน A4

ซองพลาสติกใส แบบ 2,6,10 ซอง ซองขนาดใส่งาน A4 ซองใส่เมนูอาหารแบบพลาสติกใสหนาพิเศษ เก็บขอบด้วยหนัง เย็บอย่างปราณีต ปรับเปลี่ยนง่าย คงทนแข็งแรง กันน้ำ ใช้งานได้ยาวนาน

2 ซอง 1 เล่ม 120 / 10 เล่ม เล่มละ 90
6 ซอง 1 เล่ม 400 / 10 เล่ม เล่มละ 300
10 ซอง 1 เล่ม 650 / 10 เล่ม เล่มละ 500

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,
085-890-7500 

ซองพลาสติกใส ใส่เมนูอาหาร

แบบ 2 ซอง ขนาดใส่งาน A4

ซองพลาสติกใส แบบ 2 ซอง ซองขนาดใส่งาน A4 ซองใส่เมนูอาหารแบบพลาสติกใสหนาพิศษ เก็บขอบด้วยหนัง เย็บอย่างปราณีต ปรับเปลี่ยนง่าย มีทั้งหมด 2 แผ่น หรือใส่ได้ 4 หน้า คงทนแข็งแรง กันน้ำ ใช้งานได้ยาวนาน

2 ซอง 1 เล่ม 120 / 10 เล่ม เล่มละ 90
6 ซอง 1 เล่ม 400 / 10 เล่ม เล่มละ 300
10 ซอง 1 เล่ม 650 / 10 เล่ม เล่มละ 500

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,
085-890-7500 
Call Now Button