เมนูอาหารแบบหมุด

เมนูอาหารแบบหมุด

เมนูแบบหมุดนอก ปกด้านในหน้าหลังสามารถแทรกแผ่นเมนูเสริมได้ รูปเล่มสวยงาม

เป็นเล่มแบบปกแข็ง แข็งแรง ทนทาน

Read More

เมนูอาหาร แบบหมุด

เมนูอาหาร แบบหมุดนอก

รูปเล่มสวยงาม เป็นเล่มแบบปกแข็ง  แข็งแรง ทนทาน ทำได้ทั้งแบบหมุดนอกและ

แบบหมุดซ่อนใน เคลือบฟิล์มเงาหรือด้าน สามารถเปลี่ยนและแก้ไขเป็นหน้าๆได้

ไม่จำกัดจำนวนในการผลิต

Read More

เมนูอาหาร แบบหมุดนอก ร้าน Ble Ramen

เมนูอาหาร แบบหมุดนอก ร้าน Ble Ramen

เข้าเล่มแบบหมุดนอก รูปเล่มสวยงาม เป็นเล่มแบบปกแข็ง  แข็งแรง ทนทาน ทำได้ทั้งแบบหมุดนอกและแบบหมุดซ่อนใน เคลือบฟิล์มเงาหรือด้าน สามารถเปลี่ยนและแก้ไขเป็นหน้าๆได้ ไม่จำกัดจำนวนในการผลิต

 

Read More

เมนูโรงแรม รีสอร์ท ร้านสปา เมนูแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เมนูโรงแรม รีสอร์ท ร้านสปา เมนูแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เมนูแบบหมุดนอก และแบบหมุดซ่อนใน รูปเล่มสวยงามเป็นเล่มแบบปกแข็ง แข็งแรง ทนทาน ทั้งสามารถเปลี่ยนและแก้ไขเป็นหน้าๆได้ ไม่จำกัดจำนวนในการผลิต เราทำได้หลายแบบหลายขนาดสนใจเมนูแบบไหน โทรปรึกษาเราได้

   
Read More

เมนูแบบหมุดนอก ร้าน for.rest

เมนูแบบหมุดนอก ร้านfor.rest

ขนาดพิเศษ 10×14 นิ้ว เคลือบฟิล์มเงาทั้งเล่ม ขนาดเล่ม ลูกค้าสามารถเลือกได้ เคลือบฟิล์มกันน้ำได้งานด่วน งานเร็ว เราทำได้

Read More

เมนูแบบหมุดนอก premium ร้านซอลบิง

เมนูแบบหมุดนอก

รูปเล่มสวยงาม เป็นเล่มแบบปกแข็ง  แข็งแรง ทนทาน ทั้งแบบหมุดนอกและแบบหมุดซ่อนในสามารถเปลี่ยนและแก้ไขเป็นหน้าๆได้ ไม่จำกัดจำนวนในการผลิต

 

Read More