สอบถามข้อมูล

 

โทร: 02-1020530 ( ฝ่ายเมนูภาษาจีน :  081-9319082) ( ฝ่ายขายผลิตเมนู  : 097-0251207) ( ฝ่ายขายออกแบบเมนู  : 080-9998460)

LINE_icon01LINE ID:  photomate  / ID:  photomate2

Gmail  อีเมล: wantmenu@live.com   อีเมล: wantmenu@hotmail.com