ผลงานของเรา

เมนูร้าน WE STEAK & RESTAURANG

เมนูแบบหมุดด้านนอก ขนาดเอสี่ จำนวน 12 หน้ารวมปก หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดมันเงา ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

เมนูร้านกังฟูนู๊ดเดิ้ล

เมนูแบบหมุดด้านนอก ขนาดเอสี่ จำนวน 8 หน้ารวมปก หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตมัน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

เมนูร้าน little chili

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ปกแข็ง ขนาดA4 สามรถกางออกได้ถึง 180 องศา

หน้าปกเคลือบด้าน เนื้อในเคลือบมัน ทำให้สามารถกันน้ำได้ระดับนึง

เมนูร้านหมี่สดภูเก็ต

เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ ปกแข็ง ขนาดเอสี่ หน้าปกเคลือบฟิล์มลาเมิเนตชนิดด้าน

เนื้อในเคลือบมัน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

เมนูร้านสเต๊กปังตอ By Mobile Steak

เมนูแบบแผ่นหน้าหลัง ไดคัท ตัวมีดเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดมันเงา ตัวด้ามเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน

ปลอกใส่มีดเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

เมนูร้านยี่เล่อฝู

เมนูแบบหมุด(หมุดด้านนอก) ขนาดเอสาม หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน

เมนูร้านยี่เล่อฝู

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาดเอสี่ หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

สามารถกางออกได้ถึง 180 องศา เสริมความแข็งแรีงของตัวเล่มด้วย PET 

เมนูร้าน88

เมนูแบบแผ่นห่อพาสวู๊ด(หน้าหลัง) ขนาด A3 เคลือบด้วยฟิล์มชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้าน Salee Wonderland Bakery & Cafe

เมนูแบบแผ่นห่อพาสวู๊ด(หน้าหลัง) ขนาด A3 เคลือบด้วยฟิล์มชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้านครัวสตางค์ปลาเผาทับกวาง

เมนูอาหารปกแข็งแบบปีกผีเสื้อ สามาถกางออกได้ถึง 180 องศา  ขนาด A4 เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มด้วย PET 

หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มชนิดมันเงา ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

เมนูร้านก๋วยเตี๋ยวนายโส่ย

เมนูแบบแผ่นห่อพาสวู๊ด(หน้าหลัง) ขนาด A4 เคลือบด้วยฟิล์มชนิดมันเงา ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้าน TAIHEIYO SUSHI RESTAURANT

เมนูปกแข็งแบบหมุด(หมุดซ่อนด้านในแบบสันเปิด) ขนาด A4 หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มชนิดมันเงา

ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

เมนูร้าน After work by JN

เมนูแบบแผ่นห่อพาสวู๊ด(หน้าหลัง) ขนาด A3 เคลือบด้วยฟิล์มชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาด A4 เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มด้วย PET

หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื่นได้ในระดับนึง

เมนูร้านชามมานะ

 เป็นเมนูแบบหมุดด้านนอก ขนาดเอสี่ หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

เมนูร้าน i crown

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อแบบปกแข็ง เคลือบเงาทั้งหน้าปกและเนื้อใน 

เมนูร้าน Demi Taiwanese Vegetarian & Restaurant

เมนูแบบปีกผีเสื้อ แบบปกแข็ง เคลือบด้านทั้งหน้าปกและเนื้อใน สามารถกางออกได้ถึง 180 องศา เสริมความแข็งแรงของเล่มตัวย PET และยังสามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง 

เมนูร้าน Chick’s Bistro

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาด A4 หน้าปกเสริมด้วยจั๋วปัง ด้านในเสริมความแข็งแรงด้วย PET

หน้าปกเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดมันเงา ด้านในเคลือบด้วย UV ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง

เมนูร้าน Silver Palace

เมนูแบบหมุดด้านนอก ขนาด 9×12.5 นิ้ว (ใหญ่กว่าA4) ปกเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดมันเงา

เนื้อในเคลือบด้วย UV ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง ตัวเล่มเสริมความแข็งแรงด้วย PET

หน้าปกเป็นปกแข็งเสริมด้วยจั๋วปัง 

เมนูร้าน Lek Authentic Thai Massage

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาด A4 เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มด้วย PVC   เคลือบมันทั้งเล่ม ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นในระดับหนึ่ง

เมนูร้าน Imm Restaurant

เป็นเมนูแบบหมุดด้านนอกแบบสันเปิด ขนาด 21 x 29.7 cm เคลือบมันทั้งเล่ม

ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง

เมนูเก็บเงินร้าน PUY-SOM

เป็บเมนูแบบคล้ายแบบปีกผีเสื้อ หน้าปกเป็นปกแข็งเคลือบด้าน ด้านในเคลือบ UV และติดแม่เหล็กเพื่อใส่ใบเสร็จ

เมนูร้าน PUY-SOM

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาด A4 หน้าปกเป็นปกแข็งเสริมด้วยจั๋วปัง ส่วนด้านในเสริมความแข็งแรงด้วย PET

หน้าปกเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน เนื้อในเคลือบด้วย UV ทั้งเล่ม ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง

เมนูร้าน TRUECOFFEE BISTRO

เมนูแบบแผ่นหน้า-หลัง ขนาด 15 x 30 cm. เสริมความแข็งแรงด้วย PVC เคลือบด้วย UV

ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง 

เมนูร้าน Le siam Hertiage

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาด A4 เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มเมนูด้วย PVC หน้าปกเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดมันเงา

เนื้อในเคลือบด้วยยูวีทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ 

เมนูร้านบุศบาปลาย่าง

เป็นเมนูแบบหน้า-หลัง ห่อพาสวู้ดขนาด A3 เคลือบด้าน

ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้านรสเบเกอรี่

เมนูแบบหมุดด้านนอก ชนาด A4 เคลือบมันทั้งเล่ม ทำให้กันน้ำกันความชื้นได้ประมานนึง

เมนูร้าน Fusion massage

เมนูแบบแผ่นหน้า-หลัง ขนาด A4 ห่อพาสวู้ด เคลือบด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้าน Fusion beach bar

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาด A4 เสริมความแข็งแรงด้วย PVC หน้าปกเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน

ด้านในเคลือบด้วยยูวี ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

Catalog เครื่องสำอาง

Catalog เครื่องสำอาง เป็นแบบแผ่นหน้า-หลังห่อแผ่นพาสวู้ด ขนาด 21 x 26.2 (เล็กกว่าเอสี่)

เคลือบด้านทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

เมนูร้าน November Cafe”99

เมนูแบบแผ่นหน้า-หลัง ขนาดA4 ห่อพาสวู้ด(พาสวู้ดขนาด0.3มิล) เคลือบด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้าน Indian Essaence Art

เมนูแบบหมุดด้านนอก ขนาดพิเศษ(ใหญ่กว่าA3) หน้าปกและเนื้อเคลือบด้าน

ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง

เมนูร้านหมูหมู

เมนูแบบแผ่นหน้า-หลัง ห่อพาสวู้ด ขนาดเอสี่ เคลือบด้าน

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้าน Saree Wonderland

เมนูแบบแผ่นหน้า-หลัง ชนาดเอสาม ห่อพาสวู้ด เคลือบด้านทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ 

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้านนาเล็ก Resterant ร้อยหลัง

เมนูแบบแผ่นหน้าหลัง ขนาดA3 ห่อด้วยพาสวู้ด  เคลือบด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้าน THAILAND Fortyfive KOH LANTA

เมนูแบบหมุดด้านนอก ขนาด A4 เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มด้วย PET (พลาสติกชนิดพิเศษ) 

หน้าปกเคลือบด้วยฟิล์มด้าน(ฟิล์มลามิเนต) ด้านในเคลือบยูวี ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

เมนูร้าน MALI

เมนูแบบสามพับ หกหน้า ขนาดเอสี่(ตอนพับ) เสริมความแข็งด้วย PVC 

เคลือบงานด้วยยูวี ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง

เมนูร้าน Maidives

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาดใหญ่กว่า A3   เคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดมันเงา ด้านในเคลือบด้วยยูวีและ

เสริมความแข็งแรงของงานด้วย PET (พลาสติกชนิดพิเศษ) ทำให้สามารถกันน้ำ กันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง 

ร้านจิดาภานวดแผนไทย

เป็นเมนูแบบแผ่น หน้า-หลัง ขนาด A4(แนวนอน) ห่อพาสวู้ด เคลือบด้วยฟิล์มด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้าน TEMPAK TEMPHUNG เต็มปากเต็มพุง

เมนูแบบแผ่นหน้า-หลัง ขนาด A3 เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่น PVC ซึ่งมีน้ำหนักเบา

และเคลือบด้วยยูวีทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง

เมนูร้าน Steak Chogun

เป็นเมนูแบบแผ่น หน้า-หลัง ขนาด A4(แนวนอน) ห่อพาสวู้ด เคลือบด้วยฟิล์มด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

*** พาสวู้ด (Plastwood) คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) มีลักษณะเบา แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง ***

เมนูร้านกาแฟชายเล

เมนูแบบสองพับสี่หน้า เสริมความแข็งแรงด้วย PVC เคลือบด้วย UV  ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

เมนูร้าน POOH BAR 

เมนูแบบปีกผีเสื้อ เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มด้วย PET ตัวปกจะเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดมันเงา

ส่วนเนื้อในจะเคลือบด้วย UV ทำให้ตัวเล่มสามารถกันน้ำกันความชื้นได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานออกไป

เมนูร้าน Story Bar

เมนูแบบปีกผีเสื้อ  เป็นเมนูที่สามารถกางออกได้ถึง 180 ํ มีรูปเล่มที่สวยงาม มีความต่อเนื่องของรูปภาพ

ขนาดเอสี่พับครึ่ง ปกเคลือบด้าน ด้านในเคลือบด้วยยูวี ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้

เสริมความแข้งแรงของตัวเล่มด้วย PVC ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานออกไป

เมนูร้าน kimukutsu tei

เมนูแบบแผ่นหน้าหลัง ขนาดเอสาม เคลือบด้วยคริสตัล

จะทำให้เมนูมีความเงาเสมือนเคลือบบนพลาสติกและสามารถกันน้ำกันความชื้นได้

เมนูร้าน FUJI GYU

เมนูแบบปีกผีเสื้อ สามารถกางออกได้ถึง180 ํ หน้าปกเคลือบด้วยฟิล์ลามิเนตชนิดมันเงา

ด้านในเคลือบด้วย UV  ทำให้สามารถกันน้ำได้กันความชื้นได้

เมนูร้านnuti Cafe’

เมนูแบบปีกผีเสื้อ สามารถกางออกได้ถึง180 ํ หน้าปกเคลือบด้วยฟิล์ลามิเนตชนิดมันเงา

ด้านในเคลือบด้วย UV  ทำให้สามารถกันน้ำได้กันความชื้นได้

เมนูร้านเจ๊จุ่มส้มตำ

เป้นเมนูแบบหมุดด้านนอก ขนาดเอสี่ เคลือบด้วยฟิล์มด้าน

นามบัตรร้าน Thai Station

มนูร้าน Thai Station

เป็นเมนูแบบแผ่นหน้าหลัง ขนาดเอสี่ เคลือบด้วย UV ทำให้สามารถกันน้ำได้  เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่น PVC 

มนูร้าน Thai Station

เป็นเมนูแบบสามพับหกหน้า ขนาดเอสี่ ปกเคลือบด้วยฟิล์มด้าน ด้านในเคลือบด้วย UV

ทำให้สามารถกันน้ำได้  เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่น PVC

เมนูร้านก๋วยเตี๋ยวอิงสยาม

เป็นเมนูแบบแผ่นเดียวหน้าหลัง ขนาดเอสี่ เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นพาสวู้ด

เคลือบด้วยฟิล์มด้าน ทำให้สามารถกันน้ำได้ 100 % 

เมนูร้านอาหารป่าจรูญฉาย

เป็นเมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ ขนาดเอสี่  หน้าปกเสริมด้วยจั๋วปังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และมีการเคลือบด้วยฟิล์มด้าน

ส่วนด้านในจะเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่น PVC และจะเคลือบด้วย UV ซึงทำให้สามารถกันน้ำได้

เมนูร้านครัวคุณเป้

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาดเอสี่ สามารถกางออกได้ถึง 180 ํ เคลือบด้วยยูวี ทำให้สามารถกันน้ำได้ เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่น PVC 

เมนูร้านสินธร สเต๊กเฮาส์

เป็นเมนูแบบแผ่นเดียวหน้าหลัง เคลือบด้วยฟิล์มด้าน ทำให้สามารถกันน้ำได้ ช่วยยืดอายุการใช้งาน

เมนูร้าน PINDOYA

เป็นเมนูแบบสองพับสี่หน้า ขนาดเอสี่ เคลือบด้วย UV สามารถกันน้ำได้

เมนูร้าน Coffee Today

เป็นเมนุแบบแผ่นเดียวหน้าหลัง สามารถกันน้ำได้ เสริมความแข็งแรงด้วย PVC เคลือบด้วยฟิล์มด้าน

เมนูร้าน WING 27 RESTAUAANT  STEAK  & CAFE

เมนูร้าน TIAN FU LOU

เป็นเมนูแบบสองพับสี่หน้า ขนาดเอสี่ เคลือบด้วย UV กันน้ำ

ร้านกังฟูนู้ดเดิ้ล

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ สามารถกางออกได้ถึง 180 ํ เคลือบด้วยฟิล์มด้าน

เสริมความแข็งแรงด้วย PET  รูปเล่มสวยงาม  สามารถกันน้ำได้

และทางร้านยังมีบริการแปลภาษาจีน

ร้านบ้านไผ่

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ สามารถกางออกได้ 180 ํ เคลือบด้วยฟิล์มมัน เสริมด้วยแผ่น PVC

ร้าน Kanae Izakaya

เป็นเมนูแบบหมุดด้านนอก (โชว์หมุด) เคลือบด้วยฟิล์มด้าน เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่น PET

ร้าน Raks Thai Restaurant & Bar

เป็นเมนูอาหารแบบหมุดด้านนอก เสริมความแข็งแรงด้วย PVC เคลือบด้วยฟิล์มด้าน

ร้านศิริวัฒน์

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ

ร้าน COROFIELD CAFE

เป็นเมนูแบบผูกเชือก

ห้องอาหาร Orentel ของโรงแรม

เป็นรูปแบบปีกผีเสื้อสามารถกางออกได้ 180 องศา

ร้าน ERAWAN THAI BISTRO & TAKEAWAY

เป็นเมนูแบบสองพับสี่หน้า

เมนูแบบพับ

ร้านกินเตี๋ยว   

เป็นเมนูแบบหมุดอยู่ด้านนอก 

ร้านอาหารครัวแม่ปัญญา

ร้านอาหารทะเลทิพ

ร้านอาหาร SEA ZONE

ร้านอาหารเสิร์ฟอาหารทะเล

ร้านอาหาร Thaimaten

ร้านอาหาร Holyshrimp

ร้านอาหาร ณ โพธาราม

เมนูอาหารร้านนุติสเต็ก

ขนาด 12 “x 15” นิ้ว (ลูกค้าประจำกลับมาทำรอบที่ 3 แล้ว) ทำธุรกิจกับช่วงแรกของปี 55 ขยายสาขา

เมนูภาษาจีน

เมนูแบบแฟ้มปกแข็งใส่หมุด

เมนูแบบหมุด (หมุดด้าน, หมุดด้านใน)

เมนูแบบปีกผีเสื้อ

เมนูอาหาร

เมนูแบบแผ่น(หน้าหลัง , หน้าเดียว)

เมนูแบบแผ่นพับ(สองพับสี่หน้า , สามพับหกหน้า)