fbpx

Tag เมนูแบบปีกผีเสื้อ

เมนูร้าน The Purest Oud

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาด 10 x 15 นิ้ว จำนวน 10 หน้ารวมปก หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,
085-890-7500

เมนูร้าน CHARM THAI CUISINE

.

เมนูแบบ สองพับ สี่หน้า ขนาด 8.5 x 14 นิ้ว เคลือบ UV ทั้งชิ้นงาน ทำให้สามรถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง เสริมความแข็งแรงของชิ้นงานด้วย PVC

.

.

เมนูอาหารแบปีกผีเสื้อ ขนาด 9.5 x 14 นิ้ว หน้าปกและเนื้อในเคลือบฟิล์มลามิเนตชนิดมันเงา ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500

เมนูร้าน อร่อย TOGETER

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาดเอสี่ หน้าปกเคลือบฟิล์มลามิเนต ชนิดด้าน เนื้อในเคลือบฟิล์มลามิเนตชนิดมัน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง เสริมความแข็งแรงของเนื้อในด้วย PVC

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500

เมนูร้าน Lull @ Chill massage


เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาดเอสี่ หน้าปกและเนื้อในเคลือบฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง เนื้อในเสริมความแข็งแรงด้วย PVC หน้าปกเป็นปกแข็ง

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500

เมนูร้าน A-ROY Dee

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาดเอสี่ หน้าปกและเนื้อในเคลือบฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500

เมนูร้าน little chili

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ปกแข็ง ขนาดA4 สามรถกางออกได้ถึง 180 องศา

หน้าปกเคลือบด้าน เนื้อในเคลือบมัน ทำให้สามารถกันน้ำได้ระดับนึง

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500

เมนูร้านหมี่สดภูเก็ต

เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ ปกแข็ง ขนาดเอสี่ หน้าปกเคลือบฟิล์มลาเมิเนตชนิดด้าน

เนื้อในเคลือบมัน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500

เมนูร้านยี่เล่อฝู

เมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาดเอสี่ หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

สามารถกางออกได้ถึง 180 องศา เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มด้วย PET 

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500

เมนูร้านครัวสตางค์ปลาเผาทับกวาง

เมนูอาหารปกแข็งแบบปีกผีเสื้อ สามาถกางออกได้ถึง 180 องศา  ขนาด A4 เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มด้วย PET 

หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มชนิดมันเงา ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื้นได้ในระดับนึง

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500

เป็นเมนูแบบปีกผีเสื้อ ขนาด A4 เสริมความแข็งแรงของตัวเล่มด้วย PET

หน้าปกและเนื้อในเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนตชนิดด้าน ทำให้สามารถกันน้ำกันความชื่นได้ในระดับนึง

http://www.wantmenu.com

ID line : photomate2
ID line : photomate2
ID line : 0858907500
ID line : 0858907500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Tel. : 097- 025-1207 ,085-890-7500
Call Now Button